Zalety trzymania zakupionych towarów na terenie składu celnego.

Zalety trzymania towarów na terenie składu celnego.

Kupując jakieś towary z krajów spoza regionu Unii Europejskiej trzeba się liczyć z koniecznością zapłacenia wszystkich należnych podatków i ceł. Przy dużych zakupach kwoty które z tego wynikają będą faktycznie wysokie, zaś na uregulowanie wszystkiego są dość krótkie, wyznaczone prawem terminy. Będzie jednak na to sposób, żeby odroczyć w czasie te wszystkie płatności, bo niestety na ich całkowite anulowanie żadnej szansy nie ma. Można bowiem wykorzystać skład celny, który w największym skrócie jest oznaczonym magazynem, w którym są składowane kupione towary przed przekazaniem ich do sprzedaży w kraju. Zalety przechowywania towarów na składzie celnymRozróżnia się dwa podstawowe rodzaje takich składów, to znaczy publiczne oraz prywatne. Ze składów prywatnych będzie korzystał jedynie firma będąca właścicielem, natomiast z publicznych każdy zainteresowany. Dzięki temu nawet niewielkie firmy mogą skorzystać z możliwości, które może zaoferować skład celny bez konieczności jego założenia, co będzie dla nich bardzo wygodne ze względu na mocno skomplikowane procedury jakie się z tym wiążą.

Ogromnym plusem trzymania produktów na obszarze składu celnego jest rozciągnięcie w czasie koniecznych opłat aż do chwili przekazania ich na krajową sprzedaż. Towary które się kupiło będzie można na terenie składu celnego przechowywać dość długo, i przez ten czas nie ma potrzeby płacenia za nie podatków oraz cła. Dla właściciela będzie to niezwykle praktyczne, ponieważ będzie on mógł należności regulować etapami, wraz z kolejnymi partiami wyprowadzanego towaru. W części przypadków wręcz opłaty w ogóle nie będą płacone, ma to miejsce na przykład przy sprzedaży do krajów trzecich bezpośrednio ze składu. Podczas przechowywania towaru na terenie składu celnego przedsiębiorca może go przepakowywać, metkować, w jakiś sposób znaczy albo przeprowadzać niezbędne badania, czyli po prostu przygotować go do handlowania. Dzięki przesunięciu w czasie należności może to zrobić w dogodnym dla siebie momencie i nie będzie musiał zamrażać sporego kapitału. Dla firm które dużo sprowadzają spoza unii jest to bardzo wygodne rozwiązanie, trudno się więc dziwić że często z niego korzystają.