Wzrost roli portów morskich w handlu zagranicznym

Wzrost roli portów morskich w międzynarodowym handlu

Nasze polskie porty od dawna pełnią ogromnie ważną rolę w międzynarodowej wymianie handlowej, a ostatnimi czasy ich znaczenie cały czas rośnie. Jednak bez odpowiednich inwestycji w odpowiednią infrastrukturę, w na przykład połączenia kolejowe i drogowe nie będzie żadnych możliwości na to, aby mogły się rozwijać w taki sposób jak wymaga tego rynek. Wzrost roli portów morskich w międzynarodowym handlu A sam rynek idzie aktualnie w stronę przewozów o charakterze intermodalnym, które się charakteryzują tym, że dostarczenie towarów do końcowego klienta realizowane jest różnymi rodzajami transportu, to znaczy przeważnie morskiego i kolejowego lub drogowego. Dla klientów będzie to doskonała opcja, ponieważ dostają towary wprost do swojej siedziby, jednak jeśli chodzi o logistykę stanowi to duże wyzwanie. Po dopłynięciu kontenerowca na miejsce docelowe same kontenery są od razu przeładowywane na pociągi lub ciężarówki, później ich trasa przebiega do któregoś terminala, żeby na koniec znaleźć się na samochodzie jadącym do końcowego klienta. Obecnie w Polsce działa parę terminali, w środkowej i południowej jego części, i są one świetnie skomunikowane z każdym dużym portem.

Specjaliści twierdzą że rola portów na naszym wybrzeżu będzie rosła, pod warunkiem jednak, że poczyni się kolejne inwestycje, konieczne go tego, żeby nie zostać za bardzo za zmieniającym się szybko rynkiem. Dużo jest już wykonane, lecz bardzo dużo jeszcze będzie niezbędne, gdyż sieć połączeń transportowych nie jest nadal pełna. Ogromnie potrzebne są całkiem nowe trasy kolejowe, ulepszenie już działających, a oprócz tego poprawienie infrastruktury przy samych portach. Inwestycje te w dużym stopniu będą finansowane z europejskich funduszy, bo w nadchodzących lata na poprawę kolei przeznaczone jest pięć miliardów, a prawie dziesięć ma być wykorzystane na infrastrukturę drogową. Równocześnie podkreśla się, że już na dzień dzisiejszy porty w naszym kraju cechują się wyższym poziomem konkurencyjności niż jeszcze kilka lat temu, dzięki czemu skutecznie one rywalizują z innymi europejskimi portami. Niewątpliwie bardzo duży wpływ na to miały zrealizowane inwestycje, zachęty dla nowych inwestorów i przede wszystkim zmiany procedur portowych, pozwalające na dużo bardziej sprawną obsługę kontenerowców.