Rozwojowe plany intermodalnego transportu w Polsce

Dalekosiężne plany transportu multimodalnego w najbliższych latach

Kombinowany transport cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród spedytorów. Działa on w taki sposób, że dostawa ładunku jest wykonywana kilkoma różnymi metodami, ale całość odbywa się w sposób sprawny i wygodny dla odbiorcy końcowego. Plany rozwojowe transportu multimodalnego w PolsceRozwój tego rodzaju transportu to jeden z priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co wywnioskować się da po przeczytaniu listu, jaki został napisany do uczestników odbywającego się na terenie Gdańska IV Forum Transportu Kombinowanego. Jednym z głównych założeń, które podjęto jest uzyskanie w ciągu czterech lat doprowadzenie do wysokości 6 procent w ogólnym transporcie kolejowym. Szacuje się, że w obecnej chwili poziom ten kształtuje się w wysokości około pięciu, lecz dynamika wzrostu daje duże szanse na to, że . Na obecną chwilę rynek transportu intermodalnego jest już dość stabilny, lecz jego rozwój cały czas trwa. W dalszym ciągu lideruje PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, ale DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska bez przerwy próbują zdobyć większe udziały.

Żeby planowane cele udało się osiągnąć jest potrzebne nie tylko odpowiednie zainteresowanie odbiorców, ale też odpowiednia techniczna infrastruktura. Dlatego też w planowanych pracach na kilka najbliższych lat pojawiło się wiele inwestycji wiążących się z rozbudową i modernizacją systemu kolejowego. Zgodnie z Krajowym Planem Kolejowym, który przyjęto we wrześniu minionego roku, w ciągu najbliższych siedmiu lat jest w planach wydanie prawie 70 miliardów złotych, z których prawie dwie trzecie będzie otrzymane z unijnych funduszy. To właśnie na ten rok jest w planach zakończenie prac modernizacyjnych wszystkich istotnych fragmentów kolejowych szlaków, dzięki czemu powstać powinna nowoczesna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Poza tym sporo pieniędzy jest dedykowane na budowę i wyposażenie terminali oraz centrów logistycznych, a także na poprawę jakości taboru. Jest także w planach obniżenie opłat za korzystanie z sieci kolejowej dla przewoźników oferujących intermodalny transport, po realizacji niezbędnych prac legislacyjnych byłoby to jak najbardziej możliwe.