Rozwój przewozów kontenerowych grupy PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line

Rozwój przewozów kontenerowych grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Jedną z najważniejszych rzeczy przy międzynarodowym przewozie kontenerowych ładunków jest jego zorganizowanie już w kraju docelowym, gdzie przypływa statek. Same kontenery rozładowuje się na terenie portu i z tego miejsca muszą być sprawnie i szybko dowiezione do ostatecznego odbiorcy. Niedawno jeszcze wszystko się odbywało przy pomocy samochodów ciężarowych, lecz ostatnimi czasy bardzo dynamicznie wchodzi na ten rynek ze swoją propozycją kolejowa grupa PKP CARGO. Operator ten od pewnego czasu świadczy usługi o charakterze intermodalnym, to znaczy ładunki są transportowane za pomocą kolei do jednego z kilku terminali zlokalizowanych w głębi kraju, a w dalszej kolejności wiezione do klienta przy pomocy samochodów ciężarowych. Tego typu rozwiązanie sporo zmniejsza ogólne koszty przewozu, ponieważ przewóz kilkudziesięciu kontenerów pociągiem będzie kosztował dużo mniej, niż pokonanie takiej samej trasy przez osobne ciężarówki. Z takich też powodów tego typu usługi zyskują na popularności, włącznie z tym że PKP CARGO w ostatnim czasie nawiązało współpracę ze światowym operatorem kontenerowym Maersk Line.

Na obecną chwilę przewozy kontenerowe odbywają się do trzech logistycznych baz, to znaczy Kątów Wrocławskich, Warszawy i Sławkowa, a główną ich cechą jest wysoki poziom regularności. Składy wyjeżdżają zgodnie z rozkładem bez względu na ilość ładunków, i taka właśnie systematyczność będzie dawać tak wymagany przez odbiorców element stabilności. Nowoczesne formy współpracy grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line
Ostatnie z usług dla Maersk Line zaczęły obejmować jeszcze więcej, to znaczy system zwany port to door. Usługa taka jest połączeniem transportu samochodowego i kolejowego z jednoczesnym ustaleniem dokładnych godzin na dostarczenie do klienta. Kontener jest ściągany ze statku na terenie portu, ładowany na odpowiedni wagon i dostarczany do stacji pośredniej, a tam wykonywany jest przeładunek na tira. Zgodnie z obowiązującą umową kontenery mają być dostarczone do odbiorcy w dokładnie określonym czasie, analogicznie jest z transportem w drugim kierunku, to znaczy odbiorem kontenerów i przewiezieniem ich na czekający statek.