Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Praktycznie żaden nowoczesny port nie będzie miał szans na rozwijanie się, jeżeli nie będą do niego doprowadzone odpowiednie komunikacyjne trasy, i to nie tylko samochodowe lecz również pociągowe. Jak na razie kolejowa infrastruktura dużo do życzenia będzie pozostawiać, szczególnie na terenach portowych jest jeszcze dużo do zrobienia w tej kwestii. Jeżeli chodzić będzie o rejon Trójmiasta, to tutaj znacznie korzystniej będzie pod tym względem wypadał Port w Gdańsku. Na samym początku aktualnego roku została oddana do użytkowania linia 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Poza tym w trakcie realizacji jest kolejny tor na tej trasie, przez co już od połowy roku pociągi będą mogły się poruszać w każdą stronę, z przepustowością nawet do dwustu składów w ciągu doby. Plany są znacznie większe, bowiem zgodnie z deklaracjami zarządu Gdańskiego portu docelowa przepustowość linii będzie większa od obecnej nawet sześć razy. Dlatego też już w chwili obecnej realizowanych jest parę bardzo ważnych projektów, jakie na pewno pomogą w realizacji tych zamierzeń, a kolejne kilka będzie na etapie konsultacji społecznych, projektowania czy kompletowania niezbędnych zezwoleń.

Podobnie duży zakres wykonywanych projektów jest w porcie w Gdyni. Przede wszystkim port ten zamierza dostosować infrastrukturę kolejową do standardów sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na obsługę dużo cięższych i dłuższych pociągów niż obecnie, bo aż do 740 metrów długości. Przeprowadzona równocześnie kompleksowa modernizacja systemu sterowania ruchem będzie się z kolei przyczyniać do dużego wzrostu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacznie poprawi płynność przejazdów na obszarze portu. Jednym ze znacznie większych projektów, jakie naprawdę by mogły na długie lata poprawić jakość kolejowych połączeń na terenie Gdyni, jest modernizacja dwóch linii przebiegających przez to miasto. Aktualnie posiadają one jedynie po jednym torze, a poza tym nie posiadają linii elektrycznej, tak więc oba te obszary byłyby do realizacji. Na dzień dzisiejszy projekt ten jest w fazie studium wykonalności, a po ukończeniu tego etapu można będzie przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze pomysły i rozwiązania. Planowane koszty to ponad półtora miliarda złotych, a wstępny termin realizacji w roku 2021.