Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na pokład statku

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Urzędy które zajmują się morskimi przepisami zaczynają przykładać coraz większą rolę na sprawy bezpieczeństwa transportu. Już od połowy bieżącego roku w życie będą wchodzić regulacje prawne związane z weryfikacją masy kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem obowiązek wykonania tej weryfikacji spoczywa na podmiocie nadającym ładunek, i będzie się to musiało odbywać jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te zostały określone już przed dwoma laty, lecz problemy te zauważano już znacznie wcześniej, ale z rozmaitych powodów rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że praktycznie każdy kto nadaje kontener zobowiązany jest do dokładnej weryfikacji jego masy i przekazania informacji o tym przewoźnikowi oraz terminalowi. Wprowadzono także zakaz obsługiwania kontenerów, jakie nie zostały zweryfikowane. Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadowaniem na pokład statkuProponowane są aktualnie dwa sposoby kontroli, więc będą tu możliwości wybrania bardziej pasującego. Pierwszym sposobem będzie ważenie zapełnionego kontenera przy użyciu certyfikowanych wag, a drugim jest sprawdzenie wagi całego ładunku i zsumowanie jej z wagą pustej skrzyni.

Problem z podawanymi błędnie wagami był znany już od dawna, i wielu lat też było to dość niebezpieczne. Na pokład jednego kontenerowca jednorazowo może wejść prawie dwadzieścia tysięcy kontenerów. Przy tak dużej ilości niewielkie nawet odchylenia zadeklarowanej wagi w porównaniu z rzeczywistą mogą spowodować dużo problemów na morzu. Już niejednokrotnie zdarzały się sytuacje zapadania się kontenerów, kłopoty utrzymaniem odpowiedniej stabilności kontenerowców czy nawet groźne wypadki pośród załogi. W skrajnym przypadku, przy dużych różnicach między wagą deklarowaną a rzeczywistą może dojść do znacznego przechyłu i zatopienia statku, co już kilka razy w historii się już wydarzyło. Dlatego też morska branża z dużą radością przyjęła wprowadzone zmiany, pomimo tego że będą się one wiązać z nieco większą pracą. Na szczęście w pierwszej kolejności postanowiono na sprawy bezpieczeństwa, a nie na zyski za wszelką cenę. Przez to można żywić nadzieję, że przypadki które się pojawiały w przeszłości już się więcej nie powtórzą.