Następny gwałtowny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Kolejny gwałtowny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Opłaty za przewóz jednego kontenera w najczęściej spotykanych spotowych umowach na trasach między Szanghajem i pozostałymi portami na Dalekim Wschodzie a Europą Północną uzyskały po raz kolejny ogromnie niską wartość. Na obecną chwilę wynoszą one niecałe 330 dolarów za kontener, co oznaczać będzie obniżenie o jedną czwartą w nawiązaniu do wcześniejszego okresu. Taka sytuacja trwa już od wielu miesięcy, i o jeżeli kontrahenci się z tego cieszą, to armatorzy zaczynają mieć coraz większe problemy. Utrzymujące się tak długo niskie ceny mają spory wpływ na poziom rentowności połączeń, stawiając pod naprawdę dużym znakiem zapytania dużą ich część. Zresztą można już zobaczyć dość radykalne decyzje pośród części armatorów, jacy po prostu anulują część połączeń z powodu za małej opłacalności. Co prawda nieco sytuację ratują niewysokie ceny paliw, również znajdujące się na niskim poziomie, ale nie jest to wystarczające do tego, aby być zadowolonym z takiego stanu rzeczy. Paradoksalnie wysokość cen paliwa wpłynęła na coraz bardziej popularne w ostatnim czasie rozwiązanie, to znaczy statki zaczynają pływać wokół zamiast Kanałem Sueskim, bo im się to zwyczajnie bardziej się opłaca. Kolejny gwałtowny spadek cen za przewozy kontenerowe

Przed miniony tydzień spadek na trasach Szanghaj – Europa Północna był najbardziej spektakularny, lecz inne trasy także miały spore spadki. Pomiędzy Chinami a śródziemnomorskimi portami było to prawie jednak czwarta, zaś do portów na terenie Ameryki Północnej między kilkanaście a dwadzieścia. O tym, jak te obniżki były duże świetnie będą świadczyć wskaźniki które pokazują średni przekrój cen za transport kontenera. W przypadku SCFI na trasach do portów osiągnięta została wartość 99 dolarów – tak niskiego poziomu jeszcze w historii nie było. Dość duży spadek został zanotowany przy ogólnym wskaźniku SCFI. W czasie ubiegłego piątku jego wysokość utrzymywała się w okolicach 566,9, zaś obecnie zmniejszyła się do poziomu 486,7. Niestety rokowania na zbliżające się tygodnie nie napawają optymizmem, bo nie ma żadnych przesłanek do aby ceny zaczęły rosnąć. Co prawda co pewien czas występują chwilowe wzrosty, lecz niestety są one bardzo krótkotrwałe.