Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji gdyńskiego portu po minionym roku

Pomimo spadku o 6 procent przeładunków osoby zarządzające portem w Gdyni zaliczają raczej poprzedni rok do bardzo udanych. Oddano bowiem do użytku kilka ważnych inwestycji, nie tylko poszerzających możliwości przeładunkowe, lecz także powiększających konkurencyjność portu na rynku lokalnym. Wśród projektów które zostały zrealizowane bardzo ważne były te inwestowane ze środków unijnych, z sukcesem zostało ich skończonych pięć w poprzednim roku. Mimo dość dużych nakładów na inwestycje Port w Gdyni bardzo pozytywnie zakończył też rok jeśli chodzi o finanse. Całkowite zyski netto wyniosły prawie 50 milionów złotych, co jest wprawdzie połowę mniej niż przed rokiem, lecz należy przy tym pamiętać że wówczas została zrobiona prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Dodatkowo na niższy wynik wpływ również miała ogólna sytuacja na rynku finansowym. Port mocno inwestuje swój kapitał w lokaty i inne bezpieczne instrumenty, a rentowność ich jednak znacznie została obniżona w ciągu ostatniego czasu. Kolejnym czynnikiem który ma wpływ na wynik jest szybkie zwiększenie się kosztów, kolejne oddane do eksploatacji projekty przyczyniają się do znacznego skoku amortyzacji.

Wśród towarów jakie są obsługiwane przez gdyński port największy spadek zanotowano w rozładunkach drobnicy, wskaźnik ten wynosi prawie 11 procent. Duży wpływ na taką sytuację miało przejście do portu w Gdańsku grupy paru klientów, co niestety przełożyło się na ogólny wynik. Krótkie omówienie finansowej sytuacji gdyńskiego portu po ubiegłym rokuGdynia póki co ma ciężko jeśli chodzi o konkurencję z portem w Gdańsku, gdyż nie ma jeszcze działającej obrotnicy a także odpowiednio głębokiego toru wodnego, które to projekty umożliwiłyby obsługiwanie dwukrotnie większych jednostek. Znacząco zmniejszeniu uległ w ubiegłym roku także rozładunek węgla, z kolei to było rezultatem sporego spadku eksportu tego właśnie surowca. Lecz takie straty zrekompensowano w dużej części przez rozładunek zbóż – tu w minionym roku zanotowano wzrost o 50 procent, z prawie dwóch do blisko trzech milionów ton. Do osiągnięcia wyników w takim wymiarze przyczyniły się głównie inwestycje, które zostały poczynione, czyli duża przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim a także nowy magazyn na Nabrzeżu Śląskim.