Kolejne rekordy na wyremontowanym niedawno Kanale Sueskim

Kolejne rekordy na niedawno rozbudowanym Kanale Sueskim

Coraz to nowe rekordy na rozbudowanym w tym roku Kanale SueskimMorski transport należy do najbardziej zyskownych, lecz i tak ogromną rolę odgrywa w nim trasa, która jest do przebycia. Obecnie zdecydowana większość światowego handlu odbywa się między dalekim wschodem a Europą i Ameryką, a bardzo istotną rolę w tym wszystkim odgrywa Kanał Sueski, łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Może on obecnie zaproponować najlepsze połączenie Z Azji do Europy, dzięki temu, że nie ma konieczności opływania Afryki zmniejsza przeciętny czas podróży o około dwa tygodnie. Już w aktualnej chwili przez ten kanał przepływa około pięćdziesięciu jednostek kontenerowych na dzień, co stanowi kilka procent światowego transportu na morzu. Zarządca kanału, czyli egipski rząd jest zdania, że za kolejnej dziesięć lat ilość ta ulegnie podwojeniu, a co się z tym wiąże znacznemu powiększeniu ulegnie udział procentowy tej trasy w międzynarodowym handlu. Takie same założenia dotyczą przyszłych przychodów, jakie powinno dać działanie kanału. Rządowi specjaliści mówią wręcz o 13 miliardach dolarów, w takie wyliczenia jednak nie bardzo chce wierzyć część ekonomistów.

Plany o takim zasięgu są skutkiem z uruchomienia nowej nitki kanału, co nastąpiło w pierwszej połowie sierpnia. Nowy kanał powstał obok dotychczasowego kanału, dzięki czemu obecnie możliwy jest ruch w obie strony, bez konieczności wielogodzinnego oczekiwania na wolne miejsce. Całkowita długość kanału wynosi 35 kilometrów, a powstał w szybkim tempie, bo raptem przez dok. Początkowo planowano jego budowę na trzy razy więcej, lecz ponad 40 tysięcy ludzi pracujących przy jego budowie przyczyniło się do szybkiego zakończenia prac. Współcześnie droga kanałem trwa około jedenastu godzin, widać więc że jest to znacznie lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Kanał już obecnie pobija coraz nowsze rekordy, jeśli mówimy o ilości obsługiwanych okrętów. W jednym z pierwszych dni września przeprawiło się nim 70 statków mających łączną nośność 4 mln ton, co na dzień dzisiejszy jest nowym rekordem. Rekordy zwiększają się także jeżeli chodzi o rozmiar przepływających statków, zarówno od strony północnej jak i południowej póki co największymi jednostkami są kontenerowce o wyporności 200 tysięcy ton.