Kolejne rekordy jakie zostały pobite w porcie gdańskim w roku 2015

Kolejne rekordy jakie zostały pobite w porcie gdańskim w roku 2015

Rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w ubiegłym rokuMiniony rok był dla Portu Gdańskiego wyjątkowy, zresztą doskonale można to zobaczyć po liczbach. Prawie trzydzieści sześć milionów ton rozładowanych towarów, ponad 10-procentowy wzrost obrotów i inwestycje o łącznej wartości kilkuset milionów bardzo dobrze obrazują, jak to wszystko wyglądało w poprzednich miesiącach. Przede wszystkim miniony rok był rokiem naprawdę dużych inwestycji. Przykładowo został ukończony etap projektowy programu związanego z rozbudową nabrzeży portowych, który się łączy z powiększeniem głębokości wodnego toru. Dość duże nakłady inwestycyjne poniesiono jeśli chodzi o paliwa. Sukcesem zakończony został początkowy z etapów naftowego terminala PERM, a także został poddany modernizacji Terminal Paliw Płynnych, dokładając tam nowoczesne wyposażenie do obsługi naftowych produktów. Nie zapomniano również o kontenerach, także tutaj przeprowadzone inwestycje znacząco poprawiły codzienną ich obsługę w porcie. W minionym roku rozpoczęła się poważna modyfikacja kontenerowego terminala, a poza tym znacznie zmodernizowano intermodalny terminal na Nabrzeżu Szczecińskim. Poza tym zrobiono dużo mniej spektakularnych prac i projektów, które mają jednak całkiem znaczący na bezpieczeństwo i jakość obsługi rozładunków.

A przeładunków o różnym charakterze w minionym roku była w Porcie Gdańskim ilość rekordowa, bo prawie trzydzieści sześć milionów ton. Główną ich część, bo blisko 15 milionów ton stanowiły paliwa płynne, dało to prawie 20 procentowy wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi. Bardzo dobre statystyki były również w sektorze drobnicy, pomimo tego że panowało światowe spowolnienie, to w porcie Gdańskim specjalnie odczuwalne to nie było. 11,9 miliona ton i wzrost w wysokości pięciu procent w porównaniu z rokiem 2014 to także liczby, które dają duże powody do zadowolenia. Mimo że zmniejszyła się liczna kontenerów, to mocno się zwiększył ich tonaż, i stąd tak dobry wynik w tym segmencie. Z kolei chyba największe wzrosty pojawiły się przy przeładunku węgla, w porównaniu z rokiem wcześnie ilość jego powiększyła się o 35 procent. Za to niewielkie spadki wystąpiły w rozładunkach zbóż, głównie z tego powodu, że pozostałe porty poszły również w takim kierunku.
.