Jakie znaczenie ma konosament w międzynarodowym handlu morskim.

Zadania konosamentu w międzynarodowym handlu morskim.

Morski transport ma współcześnie bardzo ważną rolę w światowym handlu, dzięki obsłudze około 80 procent przepływu towarów na świecie stanowi tak naprawdę jego kręgosłup. Jednym z najważniejszych dokumentów, które trzeba wypełnić przy w zasadzie każdym transporcie drogą morską jest konosament,znany także jako przewozowy list morski lub po angielsku Bill of Lading. W wolnej interpretacji będzie on oznaczał potwierdzenie załadunku na okręt, i jest dowodem wysłania zakupionych towarów w podróż do portu docelowego. Podczas transportu morskiego towar znajdujący się na statku jest pod opieką przewoźnika, a w miejscu odbioru będzie go można wydać właścicielowi Bill of Lading. Sam list uznawany jest zaRola konosamentu w światowym handlu drogą morską jeden z rodzajów papieru wartościowego który reprezentuje towar, dzięki wielu przypadkach jest on przedmiotem transakcji handlowych, można go sprzedawać i kupować, a także przekazywać wykorzystując cesję. Niezwykle ważną cechą Bill of Lading jest to, że nie stanowi on umowy na przewiezienie towarów, jest tylko potwierdzeniem przyjęcia towaru na trasie, która jest w nim opisana.Morskie listy przewozowe wystawia się w paru egzemplarzach, a wszystkie są oryginałem dokumentu,najczęściej jest stosowane rozwiązanie z trzema oryginałami. W wielu przypadkach sporządza się również jakieś kopie, lecz na ich podstawie nie można w żaden sposób zarządzać towarami na statku. Konosament jest wystawiany i pieczętowany przez upoważnione przez spedytora, przewoźnika lub armatora osoby, a później po zapłaceniu koniecznych opłat przekazywany zainteresowanym stronom. Przy transporcie oceanicznym nie praktykuje się przesyłania konosamentów wraz z ładunkiem na statku, najczęściej są one wysyłane do końcowego odbiorcy za pomocą kuriera,w przypadku krótkich tras czasami wykorzystywana będzie do tego poczta okrętowa. Niezwykle ważne jest pilnowanie tych dokumentów, gdyż przy zagubieniu lub zniszczeniu Bill of Lading wydanie towaru będzie zatrzymane. Procedury w takich sytuacjach trwają dość długo, dlatego też powinno się naprawdę dokładać wszelkich starań, żeby nic się nie zagubiło.