Duży spadek liczby obsłużonych kontenerów w Porcie w Gdyni

Duży spadek ilości obsługiwanych kontenerów w Porcie w Gdyni

Duży spadek liczby obsługiwanych kontenerów w Gdyńskim PorciePort w Gdyni z uwagi na położony po sąsiedzku port w Gdańsku nie ma łatwej sytuacji. W szczególności że konkurent z sąsiedztwa postawił bardzo wysoko poprzeczkę, w ciągu ostatniego czasu zainwestował bardzo dużo, i to wszystko sprawiło, że kilku klientów zdecydowało się na dokonanie zmiany. Sytuację tę świetnie pokazują statystyki. W roku 2015 terminal BCT obsłużył o sto dwadzieścia tysięcy mniej jednostek kontenerowych w porównaniu z rokiem poprzednim, co daje blisko 25 procent spadków. Spory spadek miał również drugi terminal w Gdyni, w nim z kolei poziom ten wynosił niecałe dwanaście procent. Widać więc świetnie, że póki co Gdynia została trochę w tyle w porównaniu z leżącym w pobliżu Gdańskiem. Podczas poprzedniego roku paru dużych, światowych graczy podjęło współpracę z DCT, również nowi armatorzy zaczynający wysyłki kontenerów w nasz region Europy chętniej decydują się na Gdańsk. Wiadomo, że konkurencja to normalna rzecz, w szczególności jeżeli porty leżą obok siebie, ale zaczynają się podnosić głosy o tym, że sytuacja jednak nie jest dobra.

Duże znaczenie na aktualną sytuację Portu w Gdyni mają spóźnione projekty umożliwiające obsługę największych statków. W chwili obecnej jeszcze nie pogłębiono kanału, co przyczynia się do tego, że niewykonalne jest obsłużenie kontenerowców o największej ładowności, mimo że infrastruktura w porcie będzie na to pozwalać. To był podstawowy powód przejścia kilku armatorów do portu w Gdańsku, gdyż ich jednostki zwyczajnie nie dawały rady dopływać do portu z powodu zbyt płytkiej trasy. Dodatkowo na całą sytuację nałożył się krach tranzytowy z Rosją i znaczne spowolnienie gospodarki w Chinach, i w rezultacie statystyki najlepsze nie były. Portowe władze liczą na to, że przyszły rok przyniesie jednak znaczne odbicie. Udało się bowiem dokończyć kilka trwających od trzech lat inwestycji, które przygotować mają terminale na bezpośrednie przyjmowanie dużych jednostek. Znaczącemu powiększeniu i modernizacji uległo wyposażenie, unowocześniono również place do składowania i zainwestowano w specjalistyczne oprogramowanie które mają pomagać w zarządzaniu całym portem.