Coraz większe znaczenie kolejowego transportu kontenerów

Coraz większa rola transportu kontenerów pociągami

Transport kontenerów przy udziale największych kontenerowców odbywa się pomiędzy kilkudziesięcioma portami, ale przecież najczęściej te kontenery muszą jeszcze dojechać do klienta. A ten może być oddalony od docelowego portu nawet o kilka tysięcy kilometrów, dlatego też konieczne jest również zapewnienie transportu lądem. Jeszcze do niedawna odbywało się to głównie przy pomocy tirów, które dojeżdżały wprost do terminala i brały z niego kontenery, jednak w chwili obecnej rosnące znaczenie ma kolej. Tak naprawdę bardzo duży wpływ na taki stan rzeczy mają kolejne projekty Grupy PKP CARGO, dzięki którym transport koleją coraz bardziej zyskuje na konkurencyjności. Coraz większa rola kolejowego transportu kontenerówOd połowy września bieżącego roku powiększeniu uległa ilość bezpośrednich transportów kontenerów między portami a stolicą, i obecnie realizowane to jest cztery dni w tygodniu. Wszystkie te połączenia wykonywane są zgodnie z ustalonym rozkładem, pociągi mają kursować bez patrzenia na ilość załadowanych kontenerów, a jednym transportem zabierają ich 86.

Takie rozwiązanie jest doceniane przez firmy zajmujące się spedycją, gdyż daje dużo regularności i powtarzalności, co przy dłuższych planach jest bardzo ważne. Dzisiaj grupa PKP CARGO realizuje trzy linie w różne rejony kraju, poza Warszawą kontenery są przewożone do Gliwic i Poznania. W przypadku tych ostatnich portów jest to realizowane nadal trzy razy na tydzień, w terminach dostosowanych do okresu przybywania kontenerowców, tak aby ograniczyć w miarę możliwości niepotrzebne czekanie na rozładunek albo załadunek. Jednak ten największy operator kolejowy nie poprzestaje tylko na poszerzaniu siatki połączeń, lecz cały czas rozszerza swoją propozycję. Przykładowo rosnącą ilość zleceń obejmuje model „port to door”. W praktyce oznacza to kompleksową usługę odebrania kontenera z kontenerowca i dowiezienia go do zamawiającego o umówionej wcześniej godzinie. Z reguły realizuje się to taką metodą, że kontenery zabierane są ze statku i przewożone koleją w głąb kraju, a później już na tamtejszych terminalach przeładowywane na naczepy tirów i zawożone na miejsce docelowe.